Hupai­sat Terwas­hiih­dot Pyl­kö­na­hol­la

Terwashiihtdoissa riitti vauhtia. Kärjessä hiihtää tässä vaiheessa kisaa Pirkko Pinkeä (Piia Parkkinen) jäljessään haastajat Irmeli Ikiliikkuja (Essi Wathen) (oik.) ja Oudi (Outi Kokkoniemi).

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin Pyl­kö­na­hol­la hiih­det­tiin kuk­ka­me­kois­sa ja rip­pi­pu­vuis­sa Terwas­hiih­to­jen mer­keis­sä osa­na Ter­vas­Tii­ma-vii­kon ohjel­maa. Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui lähes 200 kävi­jää. Humo­ris­ti­ses­sa tapah­tu­mas­sa oli nais­ten ja mies­ten sar­jat sekä vies­ti­hiih­to. Kil­pai­lua­lu­ee­na toi­mi Pyl­kö­na­hon ampu­ma­ra­dan edus­ta, jos­sa kaar­teet, nousu sekä lop­pusuo­ra koi­tui­vat monel­le haas­teel­li­sik­si. Lop­pusuo­ran sai tul­la joko hiih­täen tai suk­set ja sau­vat kädes­sä juos­ten.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus