ELY-kes­kus tutus­tui Vii­ni­vaa­ran Natu­ra-aluei­siin

Kymmenet ihmiset lähtivät mukaan maastokäynnille, joka oli alku Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden kolmipäiväiseen tutustumiseen Viinivaaran alueella. Asiantuntijat tekevät pohjatyötä antaakseen ympäristöministeriölle lausunnon Oulun Veden lupahakemuksesta ottaa Oulun kaupungin varavettä Viinivaarasta.

Teea Tun­tu­ri Ylikiiminki/Pudasjärvi Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on pyy­tä­nyt Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sel­ta lausun­non Oulun Veden vara­ve­si­suun­ni­tel­mien vai­ku­tus­ten arvioin­nis­ta Kii­min­ki­joen ja Olvas­suon Natu­ra-alueil­la. Oulun Vesi on jät­tä­nyt uuden vesi­lu­pa­ha­ke­muk­sen maa­lis­kuun alus­sa Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le. ELY antaa lausun­ton­sa aihees­ta minis­te­riöl­le kesä­kuun aika­na. Lausun­non poh­jak­si Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sen osas­to­pääl­lik­kö Esko Gus­tafs­son ja yli­tar­kas­ta­ja Iiro Iko­nen oli­vat maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon tutus­tu­mas­sa maas­to­koh­tei­siin, kuten pie­niin kir­kas­ve­ti­siin puroi­hin ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus