Anne-Mari Kan­niai­nen elää per­heen, opis­ke­lun, työn ja musii­kin täyt­tä­mää arkea

Anne-Mari Kanniainen soitti ja säesti Nuorittan Nuorisoseuran Kalevalanpäivän juhlassa.

Pir­jo Holap­pa Ylikiiminki/Oulu Musii­kin monio­saa­ja, vuo­den 2005 Kul­tai­nen Har­mo­nik­ka -kil­pai­lun voit­ta­ja Anne-Mari Kan­niai­nen naut­tii elä­män­täy­tei­ses­tä arjes­ta mie­hen­sä ja kol­men pie­nen lap­sen kans­sa. Anne-Marin tie on vie­nyt Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tal­ta monen paik­ka­kun­nan kaut­ta Ouluun. Yli­kii­min­gis­sä on lähin mum­mo­la, sil­lä toi­nen on Kir­gi­sias­sa asti. Anne-Mari tapa­si mie­hen­sä työs­ken­nel­les­sään Sir­kus Fin­lan­dias­sa. Lue jut­tu Ran­ta­poh­jas­ta 6.4.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus