Värk­kää­mö avat­tiin Yli-Iin kou­lul­la

Verneri Karvonen esitteli Värkkäämön toimintaa sen avajaisten yhteydessä. Kuva: Hanna-Katariina Laajoki.

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Yli-Iin kou­lul­la jär­jes­te­tiin tors­tai­na opet­ta­jil­le suun­nat­tu mini­kon­fe­rens­si ja STEM-värk­kää­mön ava­jai­set, jos­sa esi­tel­tiin kou­lun moni­puo­lis­ta tek­no­lo­giao­saa­mis­ta. Värk­kää­mös­sä oppi­laat pää­se­vät opis­ke­le­maan usei­den eri oppiai­nei­den sisäl­tö­jä yhdel­lä ker­taa ja sovel­ta­maan tie­to­ja eri ainei­siin. Kou­lun käy­tös­sä on muun muas­sa 3D-tulos­tin ja uusi laser­leik­ku­ri, jol­lais­ta ei kou­luil­ta ylei­ses­ti löy­dy. Lue lisää aihees­ta Ran­ta­poh­jas­ta 14.11.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus