Pitä­jä­mark­ki­nat veti­vät väkeä aurin­koi­ses­sa Yli-Iissä

Yli-Iin pitäjämarkkinoiden suosituin ohjelmanumero oli taikashow, jonka ajaksi innokkaimmat katsojat muodostivat eturivin asfaltille.

Mir­ko Siikaluoma
Yli-Ii

Yli-Iin pitä­jä­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin lau­an­tai­na jäl­leen mitä mai­nioim­mas­sa sääs­sä. Aurin­ko hou­kut­te­li pai­kal­le pal­jon ihmi­siä jo aamu­kym­me­nes­tä alkaen. Tänä vuon­na pai­kal­le saa­pui jär­jes­tä­jien arvion mukaan lähes 500 ihmistä.

Mark­ki­nat jär­jes­ti nyt vii­det­tä ker­taa Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen tal­koo­vä­ki. Yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Timo Mäke­lä ker­too, että mark­ki­noi­den tavoit­tee­na on saa­da alu­een väki viih­ty­mään hal­val­la ja kool­le yhteen aina­kin ker­ran kesässä.

–Se pal­kit­see, että saa torin täy­teen. Se on se vapaa­eh­tois­ten voi­mien pal­kin­to, Mäke­lä tuumailee.

Täl­lä ker­taa Mäke­lä arvioi kävi­jöi­tä olleen lähes 500 hen­keä. Mark­ki­noi­den arvon­taan kävi osal­lis­tu­mas­sa noin 400 ihmis­tä. Mäke­lä toi­voi­si yhdis­tyk­sen toi­min­taan mukaan uut­ta väkeä.

– Jos yhdis­tyk­seen saa­tai­siin muu­ta­ma aktii­vi lisää, niin saa­tai­siin var­mas­ti jotain kivaa kek­sit­tyä, Mäke­lä pohtii.

Lue lisää Yli-Iin pitä­jä­mark­ki­nois­ta Ran­ta­poh­jas­ta tiis­tai­na 12. heinäkuuta