Mar­ja-Lii­sa Paka­sen elä­ke­päi­vät lähestyvät

Vuosikymmeniä Yli-Iin kunnalla sekä Oulun kaupungilla työskennellyt Marja-Liisa Pakanen jää tulevana syksynä eläkkeelle.

Inke­ri Harju
Yli-Ii

Rei­lut nel­jä­kym­men­tä vuot­ta Yli-Iin kun­nan ja nyt­tem­min Oulun kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa työs­ken­nel­lyt Mar­ja-Lii­sa Paka­nen jää loka­kuun alus­ta eläkkeelle.
Paka­nen on tut­tu kas­vo monel­le yli-iiläi­sel­le, Ouluun liit­ty­mi­ses­tä asti hän on pal­vel­lut asiak­kai­ta Oulu10:n Yli-Iin palvelupisteellä.
Paka­sen seu­raa­ja­na elo­kuun alus­ta aloit­taa Lee­na Ruonakangas.

Lue koko jut­tu Ran­ta­poh­jas­ta 9.5.