Jak­ku­ky­län hau­taus­maa luo­vu­tet­tiin Iin seu­ra­kun­nal­le

Ran­ta­poh­ja Yli-Ii Jak­ku­ky­läs­sä vie­tet­tiin tiis­tai-ilta­na hau­taus­maan 80-vuo­tis­juh­la ja hau­taus­maan juh­lal­li­nen luo­vu­tus Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäl­tä Iin seu­ra­kun­nal­le. Oulu­joen seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­ra Ant­ti Les­ke­lä toi­vot­ti juh­la­väen ter­ve­tul­leek­si. Juh­la­pu­heen tilai­suu­des­sa piti Iin kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen. Oulu­joen vt. kirk­ko­her­ra Ant­ti Les­ke­lä luo­vut­ti siu­naus­la­pion sym­bo­li­se­na hau­taus­maan luo­vu­tuk­sen merk­ki­nä Iin kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­sel­le. Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män hau­taus­pal­ve­lun joh­ta­ja Tuo­mo Vuon­tis­jär­vi ker­toi Jak­ku­ky­län hau­taus­maan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus