Haa­pa­kos­kel­la tut­ki­taan lohen­poi­kas­ten liik­ku­mis­ta voi­ma­lai­tok­sen lähei­syy­des­sä

Tutkimus pyrkii selvittämään, miten smoltit liikkuvat voimalaitospadon yläpuolella patoa lähestyessään. Kuva: Riina Huusko

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Iijoen Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la etsi­tään rat­kai­su­ja lohen­poi­kas­ten eli smolt­tien alas­vael­luk­sen tur­vaa­mi­sek­si. Tut­ki­mus on Suo­mes­sa lajis­saan ensim­mäi­nen, joka sel­vit­tää, miten smol­tit liik­ku­vat voi­ma­lai­tos­pa­don ylä­puo­lel­la patoa lähes­tyes­sään. Tut­ki­muk­ses­sa noin 20 sen­tin kokois­ten smolt­tien vat­saon­te­loi­hin on asen­net­tu noin sen­tin mit­tai­nen lähe­tin. Lähe­tin välit­tää sig­naa­lia vede­na­lai­siin akus­ti­siin kuun­te­lu­lait­tei­siin, log­ge­rei­hin, joi­ta on asen­net­tu 15 kap­pa­let­ta 50–100 met­rin pää­hän voi­ma­lai­tok­ses­ta.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus