Tie­to­vi­sa 23.10.

Kysy­myk­set
1.    Mihin vuo­den­ai­kaan hir­vet ovat kii­mas­sa ja parittelevat?
2.    Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan kahviherne?
3.    Mis­sä kau­pun­gis­sa on Sau­vo­saa­ren kaupunginosa?
4.    Mikä kir­jain on Suo­men Pan­kin liik­keel­le las­ke­mien euro­se­te­lien nume­ro­sar­jan alussa?
5.    Min­kä maa­lai­nen len­to­yh­tiö on LOT? a) lat­via­lai­nen, b) liet­tua­lai­nen, c) puo­la­lai­nen, d) slovakialainen
6.    Mis­sä urhei­lu­la­jis­sa iiläi­nen Mark­ku Kal­lio­rin­ne on voit­ta­nut usei­ta suomenmestrauuksi
7.    Mikä eläin on evan­ke­lis­ta Mar­kuk­sen symboli?
8.    Mis­sä jär­ves­sä on Mana­man­sa­lo-nimi­nen saari?
9.    Kuka oli Moham­med Reza Pahlavi?
10.  Minä vuon­na perus­tet­tiin Poh­jois­mai­den Neu­vos­to? a) 1932, b) 1945, c) 1952, d) 1962

Vas­tauk­set
1.    Syksyllä
2.    Kikherne
3.    Kemissä
4.    L-kirjain
5.    c) puolalainen
6.    Nyrkkeilyssä
7.    Leijona
8.    Oulujärvessä
9.    Ira­nin vii­mei­sin shaahi
10.   c) 1952