Kui­va­nie­men mark­ki­noil­la ohjel­maa läpi vii­kon­lo­pun

Kuivaniemen pitäjämarkkinoita vietetään viikonloppuna 35. kerran. Kuvassa tunnelmia markkinoilta muutaman vuoden takaa.

Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­ta vie­te­tään tänä vuon­na jo 32. ker­ran. Ase­man urhei­lu­ken­täl­le saa­puu jäl­leen vii­kon­lop­pu­na rei­lut sata mark­ki­na­myy­jää. Mark­ki­noi­den pää­e­siin­ty­jä­nä on, tänä vuon­na ensi ker­taa muka­na ole­va, kaik­kien tun­te­ma Mat­ti Nykä­nen. Hän esiin­tyy yhtyeen­sä kans­sa kah­teen ottee­seen lau­an­tai­na. Mark­ki­na­hu­muun voi pääs­tä mukaan jo per­jan­tai­na mark­ki­na­höl­kän, mark­ki­na­tans­sien ja mark­ki­na­roc­kin mer­keis­sä. Ensim­mäi­nen var­si­nai­nen mark­ki­na­päi­vä on lau­an­tai. Nykä­sen ja tori­myy­jien…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus