Kivi­joes­ta löy­ty­neen vain­ajan hen­ki­löl­li­syys var­mis­tui

Kivi­joes­ta Oijär­vel­tä 4.9. löy­ty­nyt kuol­lut mies on hei­nä­kuus­sa kadon­nut lin­tu­har­ras­ta­ja. Polii­si tie­dot­ti tänään, että hen­ki­löl­li­syys on saa­tu var­mis­tet­tua. Asian tut­kin­taa jat­ke­taan nor­maa­li­na kuo­le­man­syyn tut­kin­ta­na, eikä polii­si tie­do­ta asias­ta enem­pää. 70-vuo­tias mies kato­si hei­nä­kuus­sa läh­det­ty­ään ren­gas­ta­maan lin­tu­ja Oijär­vel­le. Kadon­nees­ta jäi vii­mei­set jäl­jet Rak­ka­lam­min­suol­le muut­to­hau­kan pesäl­le. Oulun polii­si etsi kadon­nut­ta Vape­pan, poro­mies­ten ja mui­den vapaa­eho­tois­ten kans­sa usean…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus