Kos­ke­lon herk­ku­het­ki pal­kit­tiin valo­ku­va­kil­pai­lun voit­ta­ja­na

Koskelon herkkuhetki, Tenho Jaakola.

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Kii­min­ki-Seu­ra etsi kesäl­lä ava­tus­sa Minun Kii­min­ki­ni kuvi­na -valo­ku­va­kil­pai­lus­sa kuvi­tus­ta aiem­min kerää­mil­leen koti­seu­tusa­noil­le. Voit­ta­jak­si valit­tiin sanaa Koi­te­li kuvaa­va Ten­ho Jaa­ko­lan kuvaa­ma Kos­ke­lon herk­ku­het­ki. Voit­ta­ja kuvai­lee otos­taan seu­raa­vas­ti. “Syk­syi­se­nä aamu­na läh­din Koi­te­liin kuvaa­maan usvais­ta joki­mai­se­maa, mut­ta usva häl­ve­ni­kin nopeas­ti ja mai­se­ma­ku­vat jäi­vät otta­mat­ta. Jäin kui­ten­kin seu­raa­maan ala­vir­ras­sa tou­hua­via tuk­ka­kos­ke­loi­ta. Pian ne tuli­vat­kin sukel­te­le­maan kalo­ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus