Kos­ke­lon herk­ku­het­ki pal­kit­tiin valo­ku­va­kil­pai­lun voittajana

Koskelon herkkuhetki, Tenho Jaakola.

Teea Tun­tu­ri
Kiiminki

Kii­min­ki-Seu­ra etsi kesäl­lä ava­tus­sa Minun Kii­min­ki­ni kuvi­na -valo­ku­va­kil­pai­lus­sa kuvi­tus­ta aiem­min kerää­mil­leen koti­seu­tusa­noil­le. Voit­ta­jak­si valit­tiin sanaa Koi­te­li kuvaa­va Ten­ho Jaa­ko­lan kuvaa­ma Kos­ke­lon herk­ku­het­ki. Voit­ta­ja kuvai­lee otos­taan seu­raa­vas­ti. “Syk­syi­se­nä aamu­na läh­din Koi­te­liin kuvaa­maan usvais­ta joki­mai­se­maa, mut­ta usva häl­ve­ni­kin nopeas­ti ja mai­se­ma­ku­vat jäi­vät otta­mat­ta. Jäin kui­ten­kin seu­raa­maan ala­vir­ras­sa tou­hua­via tuk­ka­kos­ke­loi­ta. Pian ne tuli­vat­kin sukel­te­le­maan kalo­ja vie­res­sä­ni vir­taa­vas­ta pie­nes­tä puro­haa­ras­ta. Sain otet­tua kuvan nah­kiai­sen saa­liik­si saa­nees­ta linnusta.”

Ten­ho Jaa­ko­la ker­too kuvan­neen­sa luon­toa ja eläi­miä aktii­vi­ses­ti 1980-luvun lopulta.
– Minul­la on kil­paur­hei­li­jan taus­ta, ja nuo­rem­pa­na tuli tree­nat­tua hiih­toa ja suun­nis­tus­ta todel­la upeis­sa mai­se­mis­sa, mut­ta sil­loin oli niin kii­re, että kuvat jäi­vät otta­mat­ta. Pää­tin, että kun ura jää taak­se, alan kuva­ta. Ensim­mäi­sen jär­jes­tel­mä­ka­me­ran ostin noin 30 vuot­ta sit­ten ja nyt olen kuvan­nut yhdek­sän vuot­ta digi­järk­kä­ril­lä, Jaa­ko­la sanoo.

Kii­min­ki-Seu­ran puheen­joh­ta­ja Pent­ti Joki­kok­ko ker­too, että kuvas­ta välit­tyy monin tavoin Koi­te­lin ainut­laa­tui­suus. Valo­ku­va­kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat Kii­min­ki-Seu­ran Pent­ti Joki­kok­ko, Anu Uusi­ta­lo, kuva­tai­tei­li­ja Aila Berg, Kii­min­gin kir­jas­ton Rit­va Huh­ta­la ja Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­ja Teea Tun­tu­ri. Alla kaik­ki pal­ki­tut kuvat.

Lot­ta Park­ki­sen Kou­lu­mat­kan kauneus

Annas­tii­na Leh­mi­kan­kaan Lemmikkivuoheni

Ris­to Kal­lion Kii­min­ki­joen kivikansaa. 

Aire Kal­lion mai­se­ma­ku­va Alakylästä.