Koi­te­lis­sa menos­sa fes­ti­vaa­li­val­mis­te­lui­den lop­pu­hui­pen­nus

Koiteli elää -festareiden Koskilavalle nousevat tänä vuonna Kalle Ahola, Suvi Teräsniska, Mokoma Akustinen, Erin ja Egotrippi. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Kii­min­ki Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­lin val­mis­te­lut hui­pen­tu­vat meneil­lään ole­viin tapah­tu­man alus­päi­viin. Fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Sir­pa Esko­la ker­too, että ilmas­sa on nor­maa­lia jär­jes­te­lyi­hin kuu­lu­vaa jän­ni­tys­tä. – Mikään ei jän­ni­tä eri­tyi­ses­ti, mut­ta joka vuo­si mie­ti­tyt­tää, menee­kö kaik­ki hyvin. Niin tapah­tu­man jär­jes­tä­jät kuin sii­hen osal­lis­tu­jat­kin vil­kui­le­vat näi­nä päi­vi­nä tiu­haan sää­en­nus­tet­ta. – Vie­lä täl­lä het­kel­lä näyt­täi­si, että luvas­sa voi olla vii­me vuo­den…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus