Kii­min­gin lii­ke­kes­kus uudis­tuu

Kiimingin liikekeskuksella on avajaishulinat viikonloppuna. Rantapohjan arkistokuva on otettu vuonna 2009 aseman avajaisista, jonka jälkeen on tapahtunut paljon ja tiloihin on avattu useita uusia liikkeitä.

Kii­min­ki­läis­ten pal­ve­lut ovat uudis­tu­neet tou­ko­kuus­sa, kun Kii­min­gin apteek­ki on muut­ta­nut samaan lii­ke­kes­kuk­seen Lähi-ABC:n ja S-mar­ke­tin kans­sa. Ava­jai­si­aan viet­tä­vän aptee­kin pää­si­sään­käyn­ti sijait­see aulas­sa, ja lisäk­si lii­ke­kes­kuk­sen pää­dys­sä on oma sisään­käyn­ti suo­raan aptee­kin tiloi­hin. Lii­ke­kes­kuk­ses­ta löy­tyy jo het­kel­lä Lähi-ABC ravin­to­la ja Hes­bur­ger, Alko, kuk­ka­kaup­pa Sini­tuu­li, polt­to­nes­te­myyn­ti, Veik­kauk­sen ja Pos­tin oheis­pal­ve­lut, pank­ki­au­to­maat­ti, Mat­ka­huol­lon paket­ti­pis­te sekä kier­rä­tys­pis­te. – Meil­lä on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus