Insi­de Out! – Joki­ran­nan kou­lun oppi­lai­den tai­de­näyt­te­ly

Saana Luokkasen teos on myös esillä Galleria Oskari Jauhiaisella.

Ran­ta­poh­ja Kii­min­ki Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­sel­la Kii­min­gis­sä on 10.5. — 31.5. esil­lä Joki­ran­nan kou­lun tai­det­ta. Luku­vuo­den aika­na kuva­tai­tees­sa on ope­tel­tu usei­ta tek­nii­koi­ta ja monen­lais­ta ilmai­sua, mut­ta tär­keim­pä­nä on ollut oppi­laan luo­vuu­den ja oman ilmai­sun tuke­mi­nen. Teos­ten aiheet ja tari­nat ovat täy­sin oppi­lail­ta itsel­tään. Näyt­te­lys­sä kuu­luu­kin voi­mak­kaim­pa­na nuor­ten ääni ja hei­dän maa­il­ma esiin­tyy koko kir­ja­vuu­des­saan. ”Insi­de out”-…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus