Yli­kii­min­ki


Muka­va toi­min­ta­päi­vä ennen kesä­lo­maa

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­gin kou­lu ja Yli­kii­min­gin koti-kou­lu­toi­mi­kun­ta jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä jo perin­tei­sek­si muo­dos­tu­neen toi­min­ta­päi­vän vii­me vii­kol­la. Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa Mart­ti­la-Tor­nion piha­maal­la oli…


Pii­lo­met­sä­läi­set Kor­kea­saa­res­sa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­gin Reki-Vesa­las­sa toi­mii pie­ni yksi­tyi­nen luon­to­päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sä, jos­sa ele­tään mum­mo­la­mais­ta elä­mää lähi­ruo­ki­neen kaik­ki­neen. Eri­tyis­laa­tuis­ta päi­vä­ko­din toi­min­nas­ta tekee se,…


ELY-kes­kus tutus­tui Vii­ni­vaa­ran Natu­ra-aluei­siin

Teea Tun­tu­ri Ylikiiminki/Pudasjärvi Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on pyy­tä­nyt Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­sel­ta lausun­non Oulun Veden vara­ve­si­suun­ni­tel­mien vai­ku­tus­ten arvioin­nis­ta Kii­min­ki­joen ja Olvas­suon Natu­ra-alueil­la. Oulun Vesi…

Liik­ku­va ham­mas­hoi­to saa­pui Yli­kii­min­kiin

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Kun ham­mas­lää­kä­rin pal­ve­lut lop­pui­vat Yli­kii­min­gis­tä Ouluun liit­ty­mi­sen myö­tä, käy­tet­tiin lap­sia suu­hy­gie­nis­tin tar­kas­tuk­ses­sa Kii­min­gis­sä kou­lu­päi­vän aika­na. Täl­lä vii­kol­la…