Yli­kii­min­kiNuo­ret toi­vo­vat paik­kaa oles­ke­luun

Yli­kii­min­ki­läis­nuo­ret ehdot­ta­vat muun muas­sa urhei­lu­ker­ho­ja ja yhtei­siä reis­su­ja eri paik­koi­hin Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin kou­lun Ran­ta­poh­jan mediayh­teis­työ­op­pi­laat teki­vät yli­kii­min­ki­läis­van­hem­pien toi­vees­ta…Oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui Jolok­sel­la

Ran­ta­poh­ja Yli­kii­min­ki Yksi­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo tuhou­tui tuli­pa­los­sa Yli­kii­min­gin Jolok­sen­tiel­lä Man­ni­lan­ky­läs­sä. Pelas­tus­lai­tos sai häly­tyk­sen pai­kal­le sun­nun­tai­na hie­man ennen kel­lo 20. Talos­sa asu­va…


Mer­ja Perä­ta­lo toi­veik­kaa­na uuteen kau­teen

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten Mer­ja Perä­ta­lo heit­ti nuor­ten SM-hal­li­ki­sois­sa kei­hääs­sä oman hal­lien­nä­tyk­sen­sä 46,67 met­riä. Tam­pe­reen Pirk­ka­hal­lis­sa käy­dys­sä kisas­sa Mer­ja…


Ala­vuo­ton rau­has­sa syn­tyy erä­kir­jo­ja

Yli­kii­min­ki­läi­nen Kari Kova­lai­nen kir­joit­taa luon­nos­ta per­soo­nal­li­sel­la otteel­la Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­ki­läi­nen Kari Kova­lai­nen kir­joit­taa luon­nos­ta per­soo­nal­li­sel­la otteel­la. Oulu­lais­syn­tyi­nen Kova­lai­nen muut­ti…


Ala­vuo­tol­le Lea­de­ril­ta rahaa

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Ala­vuo­ton kyläyh­dis­tys sai Oulun seu­dun Lea­de­ril­ta 9 468 euron rahoi­tuk­sen yhteis­ten aluei­den kun­nos­sa­pi­toon ja paran­nus­töi­hin. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­set…