Yli-Ii


Seik­kai­lu­ki­sa val­ta­si Kie­ri­kin

Inke­ri Har­ju Kie­ri­kin kesä avat­tiin vauh­dik­kaal­la Kärk­käi­nen Chal­len­ge -seik­kai­lu­ki­sal­la sun­nun­tai­na. Kisas­sa jouk­ku­eet suo­rit­ta­vat teh­tä­vä­ras­te­ja eli ques­te­ja sekä liik­ku­vat pyö­räl­lä, rul­la­luis­ti­mil­la,…


Duud­so­nien luo­kas­sa ei kiusa­ta

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Vii­me tiis­tai oli Yli-Iin kou­lu­lai­sil­le eri­tyi­nen päi­vä, sil­lä itse TVees­tä tutut Duud­so­nien Jarp­pi (Jar­no Lep­pä­lä) sekä HP…


Seik­kai­lu­kil­pai­lu Kie­ri­kin mai­se­mis­sa

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä seik­kai­lu­kil­pai­lu Kärk­käi­nen Chal­len­ge on kesä­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na Yli-Iin Kie­ri­kis­sä. Kisaa on muo­kat­tu vuo­sit­tain olo­suh­tei­den ja…


Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­kai­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen…