Yli-Ii

Seik­kai­lu­kil­pai­lu Kie­ri­kin mai­se­mis­sa

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä seik­kai­lu­kil­pai­lu Kärk­käi­nen Chal­len­ge on kesä­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na Yli-Iin Kie­ri­kis­sä. Kisaa on muo­kat­tu vuo­sit­tain olo­suh­tei­den ja…


Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­kai­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen…


Pas­sa­tin tari­nal­le sopui­sa pää­tös

Tei­jo Kemp­pai­nen Yli-Ii Talon savu­pii­pun pääl­le Yli-Iis­sä nos­tet­tu hen­ki­lö­au­to las­ket­tiin tors­tai-ilta­päi­vä­nä nos­tu­ril­la alas. Vii­kol­la ylei­sön ja median kiin­nos­tuk­sen koh­teek­si pää­ty­neen…


Tule­vien iiläis­ten äänet Oulun ehdok­kail­le

Jak­ku­ky­lä­läi­set äänes­tä­vät eri­koi­ses­sa tilan­tees­sa Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Näil­lä näky­min Jak­ku­ky­lä on osa Iitä vuo­den 2018 alus­ta alkaen. Kun­ta­vaa­leis­sa kylä­läi­set tipaut­ta­vat…


Auto savu­pii­pun pääl­lä Yli-Iis­sä

Tei­jo Kemp­pai­nen Yli-ii Yli-Iis­sä Kar­ja­lan­tiel­lä häm­mäs­tel­tiin kes­ki­viik­ko­na ehkä ame­rik­ka­lai­seen elo­ku­vaan sopi­vaa näkyä: far­ma­ri­au­to tönöt­tää talon savu­pii­pun pääl­lä. Oulun polii­si­lai­tos sai asias­ta…


Eläi­met val­taa­vat Luon­to-Olo­huo­neen

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Yli-Iis­sä sijait­se­va Luon­to-Olo­huo­ne mää­rit­te­lee itsen­sä monia­lay­ri­tyk­sek­si, ja sitä se toti­ses­ti onkin. Yri­tys tar­jo­aa jo ennes­tään majoi­tus­ta, kam­paa­mo­pal­ve­lui­ta…


Yli-iiläis­ten vesi puh­dis­tuu uusin mene­tel­min

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Kyrön­nie­men kalk­kial­ka­loin­ti­lai­tok­sel­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia tiis­tai­na. Raken­nus­työt alkoi­vat loka­kuus­sa. Huh­ti­kuus­sa alkaa lai­tok­sen koe­käyt­tö ja kesä­kuus­sa kai­ken pitäi­si olla…


Yli-Ii King­sin jouk­kue­pe­li timant­tis­ta

Aap­po Räi­hä Yli-Ii Yli-Iin kau­ka­lo­pal­lo -puu­laa­kin kil­pa­sar­ja pelat­tiin lau­an­tai­na 18.2. Aamu­loh­kos­sa kamp­pai­li­vat nel­jä piin­ko­vaa jouk­kuet­ta: iiläi­set IKP Dream Team ja…