TIETOVISAT

Tie­to­vi­sa 14.8.

Kysy­myk­set 1.    Kuka on ainoa USA:n pre­si­dent­ti, joka on eron­nut viras­taan kes­ken kau­den? 2.    Mihin TV-sar­jaan liit­tyy Tyy­ne Puus­ti­sen mur­ha?…

Lue lisää

Tie­to­vi­sa 7.8.

Kysy­myk­set: 1.    Min­kä Euroo­pan maan pää­kau­pun­ki on Pris­ti­na? 2.    Min­kä auto­mer­kin mal­li on Kali­na? 3.    Mikä on eni­ten aller­gia­oi­rei­ta aiheut­ta­va…


Tie­to­vi­sa 1.8.

Kysy­myk­set 1.    Ketä pikän iän elä­nyt­tä hen­ki­löä pide­tään Suo­men neu­vo­la­toi­min­nan isä­nä? 2.    Mis­sä maas­sa on Mom­ba­sa, jos­ta Tais­ka lau­loi taan­noi­ses­sa…


Tie­to­tes­ti 25.7.

Kysy­myk­set: 1.    Min­kä maan auto­ja oli Tat­ra? 2.    Min­kä kol­men kun­nan alu­eel­la on alku­ke­säs­tä avat­tu Hos­san kan­sal­lis­puis­to? 3.    Ket­kä kak­si…


Tie­to­vi­sa 18.7.

Kysy­myk­set 1.    Mikä on Suo­men saa­me­lais­ten kor­kein pää­tök­sen­te­koe­lin? 2.    Min­kä maa­lai­nen on Euroo­pan neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja Donald Tusk? 3.    Mil­lä toi­sel­la…


Tie­to­vi­sa 11.7.

Kysy­myk­set 1. Mikä kuk­ka oli vii­mei­sim­mäs­sä kym­men­pen­ni­ses­sä? 2.  Kuka tun­net­tu hen­ki­lö on sano­nut tänä vuon­na: Rakas­tin edel­lis­tä elä­mää­ni, minul­la oli…


Tie­to­vi­sa 4.7.

Kysy­myk­set 1. Mitä kah­ta auto­merk­kiä on Suo­mes­sa rekis­te­röi­ty eni­ten tak­seik­si alku­vuon­na ? 2. Pet­ros­kois­sa on bän­di nimel­tä Sant­tu Kar­hu ja…


Tie­to­vi­sa 26.6.

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sat syn­ty­vät iiläi­sen visai­li­jan ja visai­lui­sän­nän Pert­ti Huo­vi­sen kynäs­tä. Kysy­mys­sar­ja vaih­tuu vii­koit­tain. Elä­pä kur­ki ensin vas­tauk­sia. Kysy­myk­set 1. Kuka…


Tie­to­vi­sa 19.6.

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sat syn­ty­vät iiläi­sen visai­li­jan ja visai­lui­sän­nän Pert­ti Huo­vi­sen kynäs­tä. Kysy­mys­sar­ja vaih­tuu vii­koit­tain. Elä­pä kur­ki ensin vas­tauk­sia.     Kysy­myk­set…


Tie­to­vi­sa 12.6.

Kysy­myk­set 1.    Mit­kä kak­si Ylen TV-kana­vaa yhdis­tet­tiin pari kuu­kaut­ta sit­ten? 2.    Suo­mes­sa käyt­ti­vät v. 2016 eni­ten rahaa venä­läi­set turis­tit, min­kä…