Ter­veys

Lomal­la ren­nos­ti naut­tien

Kesäl­lä Suo­men luon­to on kau­nis ja ihmi­set naut­ti­vat kesä­lo­mas­ta ja aurin­gos­ta viet­täen pal­jon aikaa ulko­na luon­non hel­mas­sa. Koto­na ja mökil­lä…


Smoot­hie ter­veel­li­nen väli­pa­la

Auli Haa­pa­la, Hau­ki­pu­das – Tie­sit­kö, että 1,5-litran kokis­pul­lo sisäl­tää 64 pala­so­ke­rin ver­ran soke­ria? 300 gram­man suu­rui­sen kark­ki­pus­sin syön­ti mer­kit­see 70…Ter­veys­ko­lum­ni: Kaar­na poh­jas­sa?

Kaar­na poh­jas­sa? Tätä kir­joit­taes­sa hiih­to­kausi on lop­pu­näy­tök­ses­sään. Mie­les­tä­ni kaik­ki muu elä­mäs­sä pait­si hiih­to on tur­haa – hiih­tä­mi­nen on käsit­tääk­se­ni ihmi­sen…


Vuo­deo­sas­to­toi­min­ta isom­piin yksi­köi­hin

Auli Haa­pa­la Ter­veys­kes­kus­ten vuo­deo­sas­to­jen mää­rä vähe­nee vii­den vuo­den kulues­sa,  mikä­li val­mis­teil­la ole­van sote-uudis­tuk­sen lin­jauk­set toteu­tu­vat. Asia herät­tää kes­kus­te­lua ja huol­ta­kin. Mis­tä…