Ter­veys

Voi­ko pel­kil­lä kas­vik­sil­la elää?

Auli Haa­pa­la Mikä­li ennus­merk­kei­hin on usko­mis­ta, vii­me vuon­na läpi­mur­ron teh­nyt vege­buu­mi eli vegaa­ni­sen, kas­vis­voit­toi­sen ruu­an suo­sio on vas­ta läh­tö­kuo­pis­sa. Kaupoissa…

Mätä­kuu ei ole ihan mätä­kuun juttu

Arto Neno­nen Ran­ta­poh­ja Vuo­si on van­hen­tu­nut sii­hen asen­toon, että eläm­me kes­kel­lä mätä­kuu­ta. Usko­muk­sen mukaan mätä­kuus­sa – 23.7.–23.8. – haa­vo­jen paraneminen…Lomal­la ren­nos­ti nauttien

Kesäl­lä Suo­men luon­to on kau­nis ja ihmi­set naut­ti­vat kesä­lo­mas­ta ja aurin­gos­ta viet­täen pal­jon aikaa ulko­na luon­non hel­mas­sa. Koto­na ja mökillä…


Smoot­hie ter­veel­li­nen välipala

Auli Haa­pa­la, Hau­ki­pu­das – Tie­sit­kö, että 1,5-litran kokis­pul­lo sisäl­tää 64 pala­so­ke­rin ver­ran soke­ria? 300 gram­man suu­rui­sen kark­ki­pus­sin syön­ti mer­kit­see 70…