OuluRhy­men vauh­dik­kaat jää­hy­väi­set

Pir­jo Holap­pa Jääli/Oulu/Haukipudas Jää­li­läis-oulu­lai­nen Rhy­me-bän­di piti hil­jat­tain jää­hy­väis­kon­sert­tin­sa Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Rock-musiik­kia soit­ta­vas­sa Rhy­mes­sa musi­soi­vat Eelis Sau­rio lau­lu, Topias Luuk­ka­nen kita­ra,…


Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­kai­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen…


Ennak­ko­ää­nes­tys aiem­paa vilk­kaam­paa

Auli Haa­pa­la Tiis­tai­na päät­ty­nees­sä kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä annet­tiin yli 1,1 mil­joo­naa ään­tä, eli ennak­koon äänes­ti noin 26,3 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta. Luku tar­ken­tuu,…


Iis­sä äänes­tet­ty ennak­koon vilk­kaas­ti

Auli Haa­pa­la Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyy tänään tiis­tai­na. Äänes­ty­sak­tii­vi­suus on ollut tähän men­nes­sä hie­man edel­lis­vaa­le­ja vilk­kaam­paa. Maa­nan­tai­hin kel­lo 10 men­nes­sä ennak­koon oli…