Kii­min­ki

Menes­tys­tä lava­tans­sin SM-kisois­sa

Ran­ta­poh­ja Kiiminki/Haukipudas Tans­si­kou­lu Vamos jär­jes­ti Foxin sekä lava-jiven SM-kil­pai­lut Hotel­li Lasa­re­tis­sa, Oulus­sa, elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta kil­pai­luis­sa oli menes­tyk­sek­kääs­ti…
Puis­to­pik­nik levi­ää Kii­min­kiin

Ran­ta­poh­ja Kii­min­ki Oulus­sa on jo useam­pa­na vuon­na jär­jes­tet­ty Puis­to­pik­nik -tapah­tu­mia, jois­sa pai­kal­li­set esiin­ty­jä­ryh­mät viih­dyt­tä­vät ylei­söä puis­tois­sa. Pää­osin pik­nik­ke­jä on jär­jes­tet­ty…


Kii­min­ki­päi­vät lähes­ty­vät

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Jär­jes­tyk­ses­sään jo 43. Kii­min­ki­päi­vät jär­jes­te­tään tänä vuon­na tut­tuun tapaan elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Kii­min­gin Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mii­ka Suti­nen…