Kii­min­kiJoki­ran­nan uusi kou­lu mak­sai­si 19 mil­joo­naa

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Joki­ran­nan kou­lun tilan­net­ta sel­vi­tel­lyt han­ke­työ­ryh­mä tulee esit­tä­mään, että Joki­ran­nan kou­lul­le raken­ne­taan uusi kou­lu. Toi­se­na vaih­toeh­to­na oli sisäil­maon­gel­mien…


Kii­min­gin lii­ke­kes­kus uudis­tuu

Kii­min­ki­läis­ten pal­ve­lut ovat uudis­tu­neet tou­ko­kuus­sa, kun Kii­min­gin apteek­ki on muut­ta­nut samaan lii­ke­kes­kuk­seen Lähi-ABC:n ja S-mar­ke­tin kans­sa. Ava­jai­si­aan viet­tä­vän aptee­kin pää­si­sään­käyn­ti sijait­see…