Hau­ki­pu­das
Vihe­riöl­le pie­nes­tä pitäen

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Her­ra Hak­ka­rai­sen golf­kou­lu jär­jes­te­tään tänä kesä­nä nel­jät­tä ker­taa Vir­pi­nie­men golf-ken­täl­lä. Golf­kou­lun pää­val­men­ta­ja­na toi­mi­van ammat­ti­lais­gol­faa­ja Tom­mi Lin­nan mukaan kou­luun…


Rajoit­teet ovat vain omas­sa pääs­sä

Auli Haa­pa­la, Hau­ki­pu­das Nii­na Sää­vä­lä, Suvi Piek­ko­la ja Sari Sää­vä­lä kokoon­tu­vat ilta­päi­vä­kah­vil­le Nii­nan asun­toon Symp­pis­ko­dil­la. Muka­na on hei­dän hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja…


Avoi­met kylät ilah­dut­ti Ase­ma­ky­läl­lä

Inke­ri Har­ju Val­ta­kun­nal­li­nen Avoi­met kylät -tapah­tu­ma täyt­ti Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län Suo­mi 100 -ilma­pal­lo­ja kan­ta­vis­ta lap­sis­ta. Akti­vi­teet­te­ja täyn­nä ollut päi­vä oli Hau­ki­pu­taan…