Poro koh­ti poh­jois­ta

Kimmo Takarautio sai jättisuuren poron valmiiksi noin kuukautta ennen aiottua.

Teea Tun­tu­ri Jää­li Jää­lin Väli­ky­läs­sä Design Kim­mo Taka­rau­tion Jou­nin kau­pal­le teh­ty jät­ti­mäi­nen poro läh­ti tänään mat­kal­le koh­ti poh­jois­ta juu­ri het­ki sit­ten. Reit­ti kul­kee Pate­nie­men ja Hau­ki­pu­taan kaut­ta pää­mää­rä­nään Ylläs, jon­ne jät­ti­po­ro sijoi­te­taan pysy­väs­ti. Ran­ta­poh­jan kesä­leh­des­sä 26.5. on enem­män jut­tua poros­ta ja sen mat­kas­ta. Alla aihees­ta kak­si video­ta.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus