Lai­va­kan­kaan moni­toi­mi­ta­lo val­mis­tuu vas­ta syk­syk­si 2019

Jäälin koulu on saanut purkutuomion.

Teea Tun­tu­ri Jää­li Lai­va­kan­kaan moni­toi­mi­ta­lon nimel­lä kul­ke­va uudis­ra­ken­nus, joka kor­vaa myös Jää­lin kou­lun tilat, val­mis­tuu pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jan­ne Kar­hun mukaan toden­nä­köi­ses­ti vuo­den 2019 syys­lu­ku­kau­den alkuun. Han­ke­sel­vi­tys Jää­lin kou­lun perus­kor­jauk­sen kor­vaa­vas­ta uudis­ra­ken­nuk­ses­ta on val­mis­tu­nut jo vuon­na 2014, mut­ta hank­keen alku on hilau­tu­nut useis­ta eri syis­tä aina hiu­kan eteen­päin. Nyt suun­nit­te­lu­tar­jouk­set on vii­mein vas­taa­no­tet­tu ja täl­lä vii­kol­la vali­taan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus