Jää­lin kir­jas­to ava­taan ensi maanantaina

Ran­ta­poh­ja
Jääli

Jää­lin kir­jas­to ava­taan maa­nan­tai­na 9.10.  klo 14 Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Kir­jas­to sijait­see samois­sa tilois­sa Lai­va­kan­kaan nuo­ri­so­ta­lon kans­sa. Sisään­käyn­tio­vi on päi­vä­ko­din puo­lei­ses­sa päädyssä.

Kir­jas­to ja nuo­ri­so­ta­lo ovat avoin­na maa­nan­tai­sin klo 11–18, tiis­tais­ta kes­ki­viik­koon klo 11–16 ja tors­tais­ta per­jan­tai­hin klo 12–20. Täl­löin pai­kal­la on kir­jas­ton ja nuo­ri­so­ta­lon henkilökuntaa.

Lisäk­si tilois­sa toi­mii oma­toi­mi­kir­jas­to maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 11–21, per­jan­tai­sin klo 12–21 ja lau­an­tais­ta sun­nun­tai­hin klo 9–17. Oma­toi­mi­kir­jas­toon pää­see kir­jas­to­kor­til­la ja tun­nus­lu­vul­la, jon­ka saa kir­jas­tos­ta. Työn­te­ki­jät neu­vo­vat oma­toi­mi­kir­jas­ton käytössä.