Jää­lin kir­jas­to ava­taan ensi maa­nan­tai­na

Ran­ta­poh­ja Jää­li Jää­lin kir­jas­to ava­taan maa­nan­tai­na 9.10.  klo 14 Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Kir­jas­to sijait­see samois­sa tilois­sa Lai­va­kan­kaan nuo­ri­so­ta­lon kans­sa. Sisään­käyn­tio­vi on päi­vä­ko­din puo­lei­ses­sa pää­dys­sä. Kir­jas­to ja nuo­ri­so­ta­lo ovat avoin­na maa­nan­tai­sin klo 11–18, tiis­tais­ta kes­ki­viik­koon klo 11–16 ja tors­tais­ta per­jan­tai­hin klo 12–20. Täl­löin pai­kal­la on kir­jas­ton ja nuo­ri­so­ta­lon hen­ki­lö­kun­taa. Lisäk­si tilois­sa toi­mii oma­toi­mi­kir­jas­to maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 11–21,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus