Jää­liin kiek­koi­le­va kios­kiy­rit­tä­jä

Jari Meriläinen on kokenut yrittäjä, mutta kioskin pyörittämisessä riittää vielä opettelemista työturvallisuuskouluttajalle.

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Jää­li Jää­lin R-kios­kin yrit­tä­jä­nä aloit­ti juhan­nus­vii­kol­la iiläi­nen Jari Meri­läi­nen. Yrit­tä­jän arki on tut­tua työ­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja­na toi­mi­val­le Meri­läi­sel­le, joka ker­too vas­ta opet­te­le­van­sa kios­kin pyö­rit­tä­mis­tä. Vas­ta kol­mi­sen viik­koa kios­kiy­rit­tä­jä­nä toi­mi­nut Jari Meri­läi­nen on yrit­tä­jä jo entuu­des­taan. Monel­la alal­la muun muas­sa ener­gia­tek­no­lo­gian ja teol­li­suu­den paris­sa ja nyky­ään työ­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Meri­läi­nen sanoo, ettei uusi alue­val­taus syn­ty­nyt het­kes­sä. –…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus