Röyt­tä kut­suu kaik­kia kiin­nos­tu­nei­ta

​Röytän toimijat on veneilyseurojen yhteistyöelin, joka on huolehtinut siitä, että saaren varustelutasoa on parannettu​ muun muasa lapsiperheiden viihtyvyyttä ajatellen.

Lee­na Taka­luo­ma Ii Iin Meri­pe­las­tus­seu­ral­la on sanan­mu­kai­ses­ti paraa­ti­paik­ka Röy­tän saa­res­ta. Seu­ral­la on nimit­täin vuo­kral­la Met­sä­hal­li­tuk­sen omis­ta­mat raken­nuk­set Luot­si­la ja Las­taa­ja. Ne ovat saa­ren maa­mer­kit ja arvo­koh­teet. Luot­si­la ja Las­taa­ja muis­tut­ta­vat vii­me vuo­si­sa­dan alun elä­mäs­tä saa­rel­la. Nii­den käy­tet­tä­vyyt­tä täy­den­tä­mään on raken­net­tu sit­tem­min ran­ta­sau­na ja mai­se­ma­ko­ta. Tuki­koh­ta on tär­keä seu­ral­le, mut­ta sitä halu­taan tar­jo­ta aiem­paa voi­mal­li­sem­min myös…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus