Röy­tän sata­ma käyt­töön jo hei­nä­kuus­sa

Röytän sataman uusia laitureita on rakennettu talven aikana. Kuva: Metsähallitus

Ran­ta­poh­ja Iin Röy­tän sata­man raken­nus­työt ovat eden­neet aika­tau­lus­sa. Uudet lai­tu­rit kul­je­te­taan maan­teit­se Mar­tin­nie­meen täl­lä vii­kol­la. Sata­man on tavoit­tee­na olla käy­tös­sä kesäl­lä, vaik­ka työt oli­si­vat­kin kes­ken vie­lä kiin­teän lai­tu­rin osal­ta. Sata­man käy­tös­tä on kui­ten­kin sovit­ta­va ura­koit­si­jan kans­sa, kos­ka koko sata­ma-alla­sa­lue on varat­tu työ­maa-alu­eek­si. Ensin aloi­tet­tu urak­ka, uuden aal­lon­mur­ta­jan ja reu­na­lai­tu­rin raken­ta­mi­nen, on outo­kum­pu­lai­sen RAPins­to Oy:n vas­tuul­la.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus