Pre­si­dent­ti huo­mioi Iin menes­tyk­sen

Toi­mi­tus, Ran­ta­poh­ja Tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö on huo­mioi­nut Iin ilmas­to­työs­tä saa­man pal­kin­non. Pre­si­dent­ti twiit­ta­si eilen: “Kuu­lem­ma on kiva kil­pa met­ro­po­lien välil­lä. Ai niin­kö, Iin kun­ta pesi ne kaik­ki!” Pre­si­dent­ti jakoi twii­tis­sään mtv:n uuti­sen pal­kin­nos­ta. Ii-twii­tin mer­kit­tä­vyyt­tä lisää se, että Sau­li Nii­nis­tön edel­li­nen twiit­ti on elo­kuul­ta. Tuol­loin hän kir­joit­ti, että uuti­nen f-18 hävit­tä­jien osta­mi­ses­ta on ank­ka.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus