Pää­siäis­vael­luk­sel­la pää­siäi­sen tapah­tu­mat tutuk­si

Pääsiäisvaelluksella käydään eri pisteissä kuulemassa pääsiäisen tapahtumista. Vaelluksen lopuksi oli luvassa suklainen yllätys.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo, Ii Iin seu­ra­kun­ta jär­jes­ti jo perin­tei­sen pää­siäis­vael­luk­sen tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na. Tiis­tai­päi­vän per­he- ja päi­vä­ker­ho­lais­ten ja per­hei­den pää­siäis­vael­lus koko­si kym­me­niä lap­sia ja van­hem­pia Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­le. Lap­set ja hei­dän van­hem­pan­sa otti vas­taan Pie­ta­rik­si pukeu­tu­nut kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen, joka läh­ti joh­dat­ta­maan väkeä vael­lus­kier­rok­sel­le. Seu­ra­kun­ta­ta­lon eri puo­lil­la ole­vis­sa pis­teis­sä ope­tus­lap­set ker­toi­vat pää­siäi­sen tapah­tu­mis­ta. Pia Heik­ki­lä tuli vael­luk­sel­le las­ten­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus