Nuot­ti­kir­jat museos­ta jul­ki­suu­teen

Unto Kukka toivoo, että nuottikirjan kappaleet löytävät sijansa paikallisten orkestereiden ohjelmistossa.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Ii Poh­jois-Poh­jan­maan Kan­san­musiik­kiyh­dis­tys on jul­kais­sut nuot­ti­kir­jan nimel­tä Sofia Walzer. Kir­jas­sa on iiläi­sen Unto Kukan puh­taak­si­kir­joit­ta­mat Oulus­sa 1800-luvul­la elä­nei­den Johan Juli­nin ja Johan Lema­nin nuot­ti­kir­jat. 200-sivui­ses­sa kir­jas­sa on 170  kap­pa­let­ta. Nuot­ti­kir­jo­jen puh­taak­si­kir­joi­tus ja jul­kai­se­mi­nen on ollut Unto Kukan mie­les­sä pit­kään. – Poh­jois-Poh­jan­maan museo­yh­dis­tys jul­kai­si 1980-luvul­la äänit­teen, jos­sa on muu­ta­mia näi­den kir­jo­jen kap­pa­lei­ta. Pyy­sin Poh­jois-Poh­jan­maan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus