Nuor­ten syr­jäy­ty­mi­nen on mer­kit­tä­vä ongel­ma Iis­sä

Näin ehdokkaat vastasivat väitteeseen: Nuorten syrjäytyminen on merkittävä ongelma Iissä.

Teea Tun­tu­ri Ii Iin val­tuus­toon kun­ta­vaa­leis­sa pyr­ki­vil­tä ehdok­kail­ta kysyt­tiin Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nees­sa ovat­ko he sitä miel­tä, että nuor­ten syr­jäy­ty­mi­nen on mer­kit­tä­vä ongel­ma Iis­sä, ja mitä he asial­le teki­si­vät. Kun­kin ehdok­kaan sanal­li­set vas­tauk­set ovat näh­tä­vil­lä vaa­li­ko­nees­sa hei­dän oman ehdo­kas­kort­tin­sa koh­dal­la. Jopa 95 pro­sent­tia vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta iiläi­seh­dok­kais­ta on sitä miel­tä, että ongel­ma on mer­kit­tä­vä. Iis­sä on jo pit­kään…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus