Kesä­mek­ko ylle ja koh­ti saarilomaa

Lampaiden keritseminen kuuluu lampoloiden kevätrutiineihin.

Lee­na Taka­luo­ma, Ii

Pää­siäi­sen aikaan lam­po­lois­sa ele­tään uuden elä­män ja tule­van kesän tun­nel­mis­sa. Uuhet on val­mis­tet­tu meneil­lään ole­vaan karit­soin­tiin kerit­se­mäl­lä ne.

Kesä­me­kois­saan uuhet imet­tä­vät karit­san­sa. Kun jäl­ki­kas­vu on saa­tel­tu kiin­ni elä­män­lai­taan kiin­ni, alkaa lam­po­lan rou­vas­väel­lä laidunkausi.

Lukui­sat lam­paat teke­vät kesä­työ­tä luon­to­koh­teis­sa hoi­ta­mal­la. Yksi näis­tä arvo­koh­teis­ta Iijo­ki­suun Sata­ka­rin saa­ri. Se saa oman urak­ka­po­ruk­kan­sa juhannuskesällä.

Lam­pai­den kul­je­tuk­ses­ta vas­taa­val­le Juha­ni Lie­dek­sel­le lam­paat ovat ehti­neet tul­la vuo­sien mit­taan lähei­sik­si tut­ta­vik­si. Pää­siäi­sen aikaan hän jo pii­pah­ti Simos­sa lam­pu­ri Vil­le Esko­lan luo­na kat­sas­ta­mas­sa tule­via kyytiläisiään.

Lue lisää 13.4. Rantapohjasta