Kar­hun sil­ta sai perus­ki­ven­sä

Telineet odottavat pystyttämistään sillan rakennuspenkereillä. Silta Karhuun rakennetaan paikalle, jossa lossi kulki aikaisemmin.

Yli 30 vuot­ta kes­tä­nyt odo­tus lähes­tyy pää­tös­tään, kun Iin Kar­hun saa­reen val­mis­tu­van sil­lan raken­nut­ta­jat, eli yksi­tyis­tien hoi­to­kun­ta, Iin kun­ta, Iin seu­ra­kun­ta ja Ete­lä-Iin jako­kun­ta, kokoon­tui­vat tiis­tai­na työ­maal­le ja valoi­vat sil­lan perus­ki­ven. Sil­lan raken­nus­työt saa­tiin alkuun jo kesä­kuun alus­sa ja bud­je­til­taan 730 000 euron pro­jek­tin on mää­rä val­mis­tua loka­kuun lop­puun men­nes­sä. – Mar­ras­kuus­sa pitäi­si olla vii­meis­tään…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus