Istu­tus­lo­hen pyyn­ti vähe­nee rajus­ti Iijo­ki­suul­la

Kalastaja Kauko Meriläinen sanoo, että kolmisen viikkoa myöhässä oleva kevät voi nyt pelastaa kalastuskauden. Viime vuonna hän laittoi ensimmäisen rysän pyyntiin 15.5. Ensimmäiset lohet hän sai toukokuun viimeisellä viikolla.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uus­ta­lo Val­tio­neu­vos­ton ase­tus lohen­ka­las­tuk­sen rajoi­tuk­sis­ta on saa­nut Perä­me­ren kalas­ta­jat hauk­ko­maan hen­ke­ään. Eri­tyi­sen kovas­ti huh­ti­kuun lopus­sa voi­maan tul­lut ase­tus koet­te­lee Iijo­ki­suun niin sano­tul­la ter­mi­naa­lia­lu­eel­la kalas­ta­via, kun ter­mi­naa­lia­lue lak­kau­te­taan. – Kyl­lä minis­te­riö sopan keit­ti. Kun uudet ase­tuk­set jul­kis­tet­tiin, oli se kata­stro­fi, shok­ki oikeas­taan. Lei­pä pitäi­si meres­tä saa­da, mut­ta nyt se on mah­do­ton­ta, sanoo iiläis­ka­las­ta­ja Kau­ko Meri­läi­nen.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus