Istu­tus­lo­hen pyyn­ti vähe­nee rajus­ti Iijo­ki­suul­la

Kalastaja Kauko Meriläinen sanoo, että kolmisen viikkoa myöhässä oleva kevät voi nyt pelastaa kalastuskauden. Viime vuonna hän laittoi ensimmäisen rysän pyyntiin 15.5. Ensimmäiset lohet hän sai toukokuun viimeisellä viikolla.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uus­ta­lo

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus lohen­ka­las­tuk­sen rajoi­tuk­sis­ta on saa­nut Perä­me­ren kalas­ta­jat hauk­ko­maan hen­ke­ään. Eri­tyi­sen kovas­ti huh­ti­kuun lopus­sa voi­maan tul­lut ase­tus koet­te­lee Iijo­ki­suun niin sano­tul­la ter­mi­naa­lia­lu­eel­la kalas­ta­via, kun ter­mi­naa­lia­lue lak­kau­te­taan.

– Kyl­lä minis­te­riö sopan keit­ti. Kun uudet ase­tuk­set jul­kis­tet­tiin, oli se kata­stro­fi, shok­ki oikeas­taan. Lei­pä pitäi­si meres­tä saa­da, mut­ta nyt se on mah­do­ton­ta, sanoo iiläis­ka­las­ta­ja Kau­ko Meri­läi­nen.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö on osoit­ta­nut pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten Iijo­ki­suul­ta alu­een, jol­ta saa pyy­tää Voi­ma­lo­hen vel­voi­teis­tut­ta­mia lohia rysäl­lä ja pot­ku­ver­kol­la vapaas­ti heti jäi­den läh­dön jäl­keen. Iijoen alao­sal­le istu­te­taan vuo­sit­tain 270 000 loh­ta ja 57 000 tai­men­ta.

Uusien sään­nös­ten mukaan vain muu­ta­ma kalas­ta­ja saa pyy­tää lohi­kiin­tiön­sä puit­teis­sa loh­ta joki­suun meria­lu­eel­ta, ja hekin vain tiu­kas­ti rajoi­te­tuin ehdoin. Uudes­sa lohia­se­tuk­ses­sa rysä­pyyn­ti­lu­pa anne­taan vain osal­le kau­pal­li­sis­ta kalas­ta­jil­le. Ammat­ti­ka­las­ta­ja-nimi­ke siir­tyi his­to­ri­aan vuo­si sit­ten voi­maan tul­leen kalas­tus­lain myö­tä. Nyt enti­set ammat­ti­ka­las­ta­jat las­ke­taan ryh­mään 1 tai 2 kuu­lu­vik­si kau­pal­li­sik­si kalas­ta­jik­si brut­to­tu­lo­jen­sa mukaan.

Lue lisää 18.5. Ran­ta­poh­jas­ta