Iis­sä val­mis­tuu sei­näe­le­ment­te­jä

Seinäelementtejä rakentavat Iissä Juha Liedes (vas.) ja Timo Virta. Keskellä toimitusjohtaja Toni Kiventerä.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Ii Oulus­sa pää­paik­kaan­sa pitä­vä Hymo­ra Oy on avan­nut sei­näe­le­ment­ti­teh­taan Iis­sä. Liek­sen­tien toi­mi­pis­tees­sä val­mis­tuu paras­ta aikaa puus­ta ulko- ja väli­sei­näe­le­ment­te­jä Hau­ki­pu­taal­le nouse­vaan luh­ti­ta­loon. – Ele­ment­ti­teh­taal­la tue­taan yri­tyk­sem­me muu­ta toi­min­taa. Tämä mah­dol­lis­taa myös sen, ettei työ­mies­ten tar­vit­se mat­kus­taa pit­kik­si ajoik­si työ­pai­kan peräs­sä Oulun ulko­puo­lel­le. Näin voim­me val­mis­taa ele­men­tit käte­väs­ti yhdes­sä toi­mi­pis­tees­sä koh­tees­ta riip­pu­mat­ta, sanoo Hymo­ra…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus