Iis­sä tapah­tu­mien viik­ko

Iin koti­seu­tu­viik­ko tar­jo­aa moni­puo­lis­ta teke­mis­tä koko per­heel­le. Perin­tei­set Kunin­gas­jät­kä-tuk­ki­lais­ki­sat jär­jes­te­tään jäl­leen vii­kon­lop­pu­na 30. kesä­kuu­ta ja 1. hei­nä­kuu­ta. Raa­sak­ka­kos­kel­la jär­jes­tet­tä­vä Kunin­gas­jät­kä-kisa alkaa per­jan­tai-ilta­na ohi­juok­su­tus­ten ja kos­ken­las­kun har­joi­tus­ten mer­keis­sä. Lau­an­tai­na Iijoen van­has­sa uomas­sa kil­pail­laan rul­lauk­ses­sa, sau­von­nas­sa sekä kos­ken­las­kus­sa. Muu­ta ohjel­maa alu­eel­la on tar­jol­la muun muas­sa tai­kuu­den, sam­ba­musii­kin, stand up -komii­kan ja kas­vo­maa­lauk­sen mer­keis­sä. Ilta jat­kuu tuk­ki­lais­tans­seil­la Ran­ta­kes­ti­läs­sä.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus