Iis­sä äänes­tet­ty ennak­koon vilk­kaas­ti

Auli Haa­pa­la Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyy tänään tiis­tai­na. Äänes­ty­sak­tii­vi­suus on ollut tähän men­nes­sä hie­man edel­lis­vaa­le­ja vilk­kaam­paa. Maa­nan­tai­hin kel­lo 10 men­nes­sä ennak­koon oli äänes­tä­nyt koko maas­sa 15,5 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta.  Ennak­koon äänes­tä­nei­den mää­rä vii­me kun­nal­lis­vaa­leis­sa oli Oulun vaa­li­pii­ris­sä 24,7. Iis­sä aktii­vi­suus on ollut kes­ki­mää­räis­tä vilk­kaam­paa, sil­lä ennak­koon oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä aamu­päi­vään men­nes­sä 17,6 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta eli 1228 hen­ki­löä. Ennak­koon…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus