Iin vii­mei­nen val­tuus­to­paik­ka Jyr­käl­le tai Paasolle

Tui­ja Järvelä-Uusitalo

Ii

Iin uuden kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­nen paik­ka rat­kais­taan huo­men­na arval­la. Arvon­ta suo­ri­te­taan kes­kus­tan Tel­ler­vo Jyr­kän ja vih­rei­den Aila Paa­son välillä.

Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta tar­kis­ti tänään myös kaik­ki hylä­tyt äänet saa­tu­aan kon­sul­taa­tio­ta ään­ten hylkäämisperusteista.

Tar­kas­tus­las­ken­nas­sa hylä­tyis­tä äänis­tä pys­tyt­tiin hyväk­sy­mään yksi ääni vih­reil­le ja kak­si ään­tä kes­kus­tal­le. Näi­den lisäk­si hylät­tiin yksi kes­kus­tan ääni.

Tar­kis­tus­las­ken­nan  jäl­keen Jyr­käl­lä ja Paa­sol­la on sama ver­tai­lu­lu­ku,  ja arvon­ta suo­ri­te­taan hei­dän kes­ken­sä. Ennen ään­ten tar­kas­tus­las­ken­taa myös vasem­mis­to­lii­ton Hilk­ka Kal­lio­rin­teel­lä oli sama vertailuluku.

Mikä­li arpa rat­ke­aa Tel­ler­vo Jyr­kän eduk­si, on kes­kus­tal­la Iin uudes­sa 35-paik­kai­ses­sa val­tuus­tos­sa 18 paik­kaa. Nykyi­ses­sä val­tuus­tos­sa kes­kus­tan paik­ka­lu­ku on 17. Mikä­li Aila Paa­so voit­taa arvon­nan, saa vih­reät val­tuus­toon kol­man­nen pai­kan. Nykyi­ses­sä Iin val­tuus­tos­sa vih­reil­lä on kak­si paikkaa.

Sekä Tel­ler­vo Jyrk­kä että Aila Paa­so ovat myös nykyi­ses­sä kunnanvaltuustossa.