Iin vii­mei­nen val­tuus­to­paik­ka Jyr­käl­le tai Paa­sol­le

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Ii Iin uuden kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­nen paik­ka rat­kais­taan huo­men­na arval­la. Arvon­ta suo­ri­te­taan kes­kus­tan Tel­ler­vo Jyr­kän ja vih­rei­den Aila Paa­son välil­lä. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta tar­kis­ti tänään myös kaik­ki hylä­tyt äänet saa­tu­aan kon­sul­taa­tio­ta ään­ten hyl­kää­mis­pe­rus­teis­ta. Tar­kas­tus­las­ken­nas­sa hylä­tyis­tä äänis­tä pys­tyt­tiin hyväk­sy­mään yksi ääni vih­reil­le ja kak­si ään­tä kes­kus­tal­le. Näi­den lisäk­si hylät­tiin yksi kes­kus­tan ääni. Tar­kis­tus­las­ken­nan  jäl­keen Jyr­käl­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus