Iin Valin­ta­ta­los­ta tulee K-mar­ket

Iin Valintatalo muuttuu K-marketiksi.

Rit­va Piri Ruo­ka­kes­kon han­kit­tua Suo­men Lähi­kaup­pa Oy:n omis­tuk­seen­sa vel­voit­ti Kil­pai­lu- ja Kulut­ta­ja­vi­ras­to KKV Ruo­ka­kes­kon myy­mään osan alu­eel­li­sis­ta Suo­men Lähi­kau­pan myy­mä­löis­tä kil­pai­le­vil­le päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa­ket­juil­le. Kysei­nen vaa­ti­mus myyn­nis­tä kos­ki muun muas­sa Iis­sä toi­mi­vaa Valin­ta­ta­loa, jon­ka Ruo­ka­kes­ko aset­ti myyn­tiin ensin itse, sit­ten myyn­nis­tä vas­ta­si riip­pu­ma­ton asian­tun­ti­ja­ta­ho. Myyn­nin taka­ra­ja umpeu­tui juu­ri pää­siäi­sen alla 12.4., eikä Iin Valin­ta­ta­lol­le halu­kas­ta osta­jaa löy­ty­nyt.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus