Iin ilmas­to­työ ehdol­la Euroo­pan par­haak­si

Ran­ta­poh­ja Iis­sä toteu­tet­ta­va Inno­va­tii­vi­set vähä­hii­li­set pal­ve­lut -pro­jek­ti tavoit­te­lee voit­toa RegioS­tars 2017 -kil­pai­lus­sa. Euroo­pan komis­sio on valin­nut hank­keen finaa­liin, jon­ka voit­ta­ja jul­kais­taan Euroo­pan aluei­den ja kun­tien tee­ma­vii­kol­la Brys­se­lis­sä loka­kuus­sa. Iin kun­nan tavoit­tee­na on 80 pro­sen­tin hii­li­diok­si­di­pääs­tö­vä­hen­nys vuo­teen 2020 men­nes­sä. Tämä on jopa 30 vuot­ta EU:n ilmas­to­ta­voi­tet­ta ripeäm­pi. Ilmas­to­työ­tä on teh­ty sys­te­maat­ti­ses­ti kun­nan toi­min­nois­sa ja EU-osa­ra­hoi­te­tun hank­keen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus