Iiläis­yri­tyk­sen joh­ta­ja pal­kit­tiin par­haa­na pomo­na

Pohjois-Suomen parhaana pomona palkittu Joona Österberg on kasvattanut Iissä toimivan maarakennusyrityksen 19 työntekijän palkanmaksajaksi. KUVA: JUHO TAURIAINEN/STUDIO SALAMA

Ran­ta­poh­ja Elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Ete­ra pal­kit­si Poh­jois-Suo­men par­haa­na pomo­na iiläis­yri­tyk­sen Poh­jan­Te­ko Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Joo­na Öster­ber­gin. Ete­ran Ilmian­na paras pomo -kil­pai­lus­sa kuka tahan­sa voi ilmian­taa hyvä­nä pomo­na tun­te­man­sa hen­ki­lön ja perus­tel­la, mik­si juu­ri hänet pitäi­si pal­ki­ta par­haa­na pomo­na. – Haluam­me nos­taa esiin esi­mies­työn tär­keyt­tä ja posi­tii­vi­sia tari­noi­ta työ­elä­mäs­tä. Osaa­vat ja innos­ta­vat esi­mie­het saa­vat lii­an har­voin tun­nus­tus­ta. Tämä on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus