Iiläi­nen ilmas­to­työ on Euroo­pan paras­ta

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iiläi­nen pro­jek­ti on voit­ta­nut Euroo­pan komis­sion RegioS­tars 2017 -kil­pai­lun ilmas­ton­muu­tos­ka­te­go­rian. Voit­ta­ja jul­kis­tet­tiin juu­ri äsken Euroo­pan aluei­den ja kun­tien tee­ma­vii­kon tilai­suu­des­sa Brys­se­lis­sä. Pal­kin­to­jen­ja­koa seu­rat­tiin suo­ra­na lähe­tyk­se­nä Iin Nes­te Neno­sel­la. Iin Mic­ro­po­lik­sen jär­jes­tä­mäs­sä kisas­tu­dios­sa kil­pai­lun pal­kin­to­jen­ja­koa seu­ra­si illan aika­na pari­kym­men­tä hen­ki­löä. Pal­ki­tun Inno­va­tii­vi­set vähä­hii­li­set pal­ve­lut -pro­jek­tin toteut­ti­vat yhteis­työs­sä Iin Mic­ro­po­lis Oy ja PROTO – Poh­jois-Suo­men…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus