Iiläi­nen ilmas­to­työ on Euroo­pan parasta

Tui­ja Järvelä-Uusitalo

Iiläi­nen pro­jek­ti on voit­ta­nut Euroo­pan komis­sion RegioS­tars 2017 -kil­pai­lun ilmas­ton­muu­tos­ka­te­go­rian. Voit­ta­ja jul­kis­tet­tiin juu­ri äsken Euroo­pan aluei­den ja kun­tien tee­ma­vii­kon tilai­suu­des­sa Brysselissä.

Pal­kin­to­jen­ja­koa seu­rat­tiin suo­ra­na lähe­tyk­se­nä Iin Nes­te Neno­sel­la. Iin Mic­ro­po­lik­sen jär­jes­tä­mäs­sä kisas­tu­dios­sa kil­pai­lun pal­kin­to­jen­ja­koa seu­ra­si illan aika­na pari­kym­men­tä henkilöä.

Pal­ki­tun Inno­va­tii­vi­set vähä­hii­li­set pal­ve­lut -pro­jek­tin toteut­ti­vat yhteis­työs­sä Iin Mic­ro­po­lis Oy ja PROTO – Poh­jois-Suo­men muo­toi­li­jat ry. Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to myön­si pro­jek­til­le tukea Euroo­pan aluekehitysrahastosta.

Hank­keen ja rahoit­ta­jan edus­ta­jat oli­vat Brys­se­lis­sä pal­kin­to­gaa­las­sa vas­taa­not­ta­mas­sa tunnustusta.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta torstaina.