Hilk­ka Kal­lio­rin­ne Iin val­tuus­toon

Vasemmistoliiton Hilkka Kalliorinne jatkaa työtään Iin kunnanvaltuutettuna.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­sen pai­kan saa sit­ten­kin vasem­mis­to­lii­ton Hilk­ka Kal­lio­rin­ne. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti vii­me kes­ki­vii­kon kokouk­ses­saan vir­heel­li­ses­ti pai­kan mene­vän vih­rei­den Aila Paa­sol­le. Ään­ten tar­kas­tus­las­ken­nas­sa viik­ko sit­ten maa­nan­tai­na löy­tyi vasem­mis­to­lii­ton Tei­jo Lie­dek­sel­le kym­me­nen aiem­min kir­jaa­ma­ton­ta ään­tä. Ne syö­tet­tiin oikeus­mi­nis­te­riön tulos­pal­ve­luun, mut­ta kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta ei kui­ten­kaan käyt­tä­nyt väli­ra­port­tia, jos­sa ver­taus­lu­vut oli­si­vat olleet oikein, vaan vah­vis­ti vaa­lin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus