Han­na Iko­nen kir­joit­ti surun pape­ril­le

Hanna Ikosen kirjoittama Pala taivasta pitää sisällään suoran kerronnan lisäksi muutaman runon. Syksyllä onkin luvassa runokirja nimeltä Pala taivasta 2.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Han­na Iko­sen kir­joit­ta­ma Pala tai­vas­ta jul­kais­taan tänään lau­an­tai­na. Kir­ja on hau­ki­pu­taa­lais­syn­tyi­sen, nykyi­sen iiläi­sen Iko­sen sel­viy­ty­mis­ta­ri­na, jol­la hän halu­aa aut­taa mui­ta. – Haluan olla esi­merk­ki sii­tä, että ras­kais­ta­kin asiois­ta voi sel­vi­tä ja nii­den kans­sa voi oppia elä­mään. Äiti ja poi­ka huusi­vat tahoil­laan Han­na Iko­sen puo­li­so Kim­mo meneh­tyi sydän­koh­tauk­seen 37-vuo­ti­aa­na seit­se­män vuot­ta sit­ten. Han­na oli…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus