Val­tuu­te­tut tentissä

Auli Haa­pa­la Haukipudas

Kut­sua oli kuul­tu, val­tuu­tet­tu­jen panee­liin Hau­ki­pu­taan kou­lul­le saa­pui 15 luot­ta­mus­hen­ki­löä tors­tai-ilta­na. Päät­tä­jiä ten­tat­tiin pitäi­si­kö vero­ja nos­taa, ava­taan­ko kou­lu­verk­ko uudes­taan, mikä on kivi­kou­lun koh­ta­lo ja tulee­ko Hau­ki­pu­taal­le asu­kas­tu­pa. Myös kau­pun­gin tek­ni­sen lii­ke­lai­tok­sen (TEKLI) koh­ta­lo puhut­ti. Koi­ra­ve­ro­kin nousi tapetille.

Ylei­söä oli saman ver­ran kuin vas­taa­jia. Yksi­mie­li­siä oltiin monis­ta asiois­ta, eten­kin sii­tä, että Oulun eri aluei­ta pitää kehit­tää tasavertaisesti.

Tilai­suu­den jär­jes­ti Haui­pu­taan ja Kel­lon suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mät. Kokouk­siin kai­va­taan niin päät­tä­jiä kuin kun­ta­lai­sia vas­tai­suu­des­sa­kin: kokouk­set ovat kai­kil­le avoimia.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 10.10.