Val­tuu­te­tut ten­tis­sä

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Kut­sua oli kuul­tu, val­tuu­tet­tu­jen panee­liin Hau­ki­pu­taan kou­lul­le saa­pui 15 luot­ta­mus­hen­ki­löä tors­tai-ilta­na. Päät­tä­jiä ten­tat­tiin pitäi­si­kö vero­ja nos­taa, ava­taan­ko kou­lu­verk­ko uudes­taan, mikä on kivi­kou­lun koh­ta­lo ja tulee­ko Hau­ki­pu­taal­le asu­kas­tu­pa. Myös kau­pun­gin tek­ni­sen lii­ke­lai­tok­sen (TEKLI) koh­ta­lo puhut­ti. Koi­ra­ve­ro­kin nousi tape­til­le. Ylei­söä oli saman ver­ran kuin vas­taa­jia. Yksi­mie­li­siä oltiin monis­ta asiois­ta, eten­kin sii­tä, että Oulun eri aluei­ta pitää kehit­tää…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus