Väki liik­keel­lä

Äänes­tä­jät ovat olleet var­sin aktii­vi­ses­ti liik­keel­lä tänään sun­nun­tai­na kun­ta­vaa­lien äänes­tys­päi­vä­nä heti aamus­ta alkaen. Aina­kin Hau­ki­pu­taal­la on äänes­tys­pai­koil­la muo­dos­tu­nut aika ajoin pie­niä jono­ja­kin.  Ase­ma­ky­län äänes­tys­pai­kal­la oli kel­lo 13:een men­nes­sä käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 122 hen­ki­löä. Ennak­koon ase­ma­ky­lä­läi­sis­tä oli äänes­tä­nyt yli 900. Äänioi­keu­tet­tu­ja alu­eel­la on kaik­ki­aan 1251. — Ase­ma­ky­lä­läi­set ovat olleet aina ahke­ria äänes­tä­jiä, tääl­lä äänes­ty­sak­tii­vi­suus on ollut Hau­ki­pu­taan kor­keim­pia…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus