Vaa­lien voit­ta­jat ja häviä­jät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­kai­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen mää­rä nousee kym­me­neen. Myös Vasem­mis­to­liit­to lisää paik­ka­lu­kua yhdel­lä 10:stä 11:een. Uute­na kuvioi­hin mukaan tulee Aito Suo­ma­lai­nen yhteis­lis­ta ja sil­tä valit­tu  yksi uusi val­tuu­tet­tu. Kan­na­tuk­sen las­kus­ta huo­li­mat­ta Kes­kus­ta säi­lyy 17 val­tuus­to­pai­kal­laan suu­rim­pa­na puo­lu­ee­na, vaik­ka menet­tää­kin kak­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus