Urhei­luseu­ro­jen roo­li poh­din­nas­sa

Kroppa ja aivot tarvitsevat liikuntaa nyt ja aina! Liikuntaväki Jumppaamassa keskustelujen lomassa.

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Mikä on urhei­luseu­ro­jen roo­li tule­vai­suu­den kun­nas­sa? Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry oli kut­su­nut alue­joh­ta­ja Esko Has­si­sen joh­dol­la hau­ki­pu­taa­lai­sia urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jia poh­ti­maan urhei­luseu­ro­jen roo­lia ja yhteis­työ­tä Oulun kau­pun­gin kans­sa tule­vai­suu­den kun­nas­sa. Muka­na oli­vat myös Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys ja sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Satu Haa­pa­nen (vihr.). Vas­taa­va tilai­suus on maa­nan­tai­na Kii­min­gis­sä. Urhei­luseu­roil­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus