Teat­te­ri­ryh­mä Levo­luu­tio näyt­tä­möl­le

Teatteriryhmä Levoluutio esittää Jääkuvia kaksi kertaa Teatterikuopalla tulevana viikonloppuna. Kuva: Sanni Luttinen

Ran­ta­poh­ja Hau­ki­pu­das Teat­te­ri­ryh­mä Levo­luu­tion esit­tä­mä Kris­tian Smed­sin teks­tiin perus­tu­va Jää­ku­via pal­kit­tiin syys­kuus­sa Poho­jo­nen pöl­lyy­tys har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­muk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la. Nyt tämä pai­kal­li­nen ryh­mä esit­tää näy­tel­män vie­lä kak­si ker­taa Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la tule­va­na vii­kon­lop­pu­ja. Jää­ku­via ker­too anka­ras­ta elä­mäs­tä ja suku­pol­ves­ta toi­seen jat­ku­vas­ta alis­ta­mi­sen ket­jus­ta. Sen yti­mes­tä löy­tyy kui­ten­kin toi­voa ja läm­pöä. Näy­tel­män kan­ta­va tee­ma on rak­kaus, joka on niin ehdo­ton­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus